Vrijwilligers

De Chirogroep Chiro Lint brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:

1. Sociale Doelstelling

Chiro Lint heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuut

Chiro Lint is een feitelijke vereniging. Namen verantwoordelijken van de groep: Erlin Theunynck, Inneke Depovere, Stefaan Van daele

3. Chiropolis

Elke vrijwilliger van Chiro Lint die aangesloten is bij Chirojeugd-Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Concreet geldt dit voor alle leden en leiding van Chiro Lint. Ook de personen van het oudercomité Chiro Lint zijn verzekerd onder dezelfde polis (zie onderaan deze webpagina voor een lijst van personen die deel uitmaken van het oudercomité en verzekerd zijn voor het hele chiro werkjaar).
Personen die geen deel uitmaken van het oudercomité en occasioneel helpen bij specifieke activiteiten, worden verzekerd voor een beperkte periode (bijvoorbeeld de duur van het bivak). Deze laatste kunnen ook best informeren bij de leiding of ze al dan niet verzekerd zijn via de chiropolis.
Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kunt terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid
- € 14.873.611,49 voor lichamelijk schade
- € 2.478.935,25 voor stoffelijke schade
- € 619.733,81 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijks gebruikte Chirolokaal.)


Ongevallen
€ 24.789,35 voor RIZIV-kosten (€ 3.718,40 als je in het buitenland verzorgd wordt)
waaronder:
- € 371,84 per tand, met een maximum van € 1.487,36;
- € 1.859,20 voor begrafeniskosten;
- € 4.957,87 bij overlijden;
- € 12.394,68 bij invaliditeit.
ook nog:
- € 2.478,94 voor opzoeking en repatriëringskosten;
- € 247,89 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald


Rechtsbijstand
- € 12.394,68 rechtsbijstand;
- € 6.197,34 strafrechterlijke verdediging;
- € 6.197.34 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet t.o.v. leden).

In de brochure "VAST en verZEKERing" vind je een overzicht van de hele Chiropolis. Die brochure is downloadbaar op de site en staat op de Chiro-st@rt-cd. Via verzekeringen@chiro.be kun je gratis een een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.

4. Kostenvergoeding

Chiro Lint geeft haar vrijwilligers kostenvergoedingen op basis van gemaakte kosten. De vrijwilligers moeten hiervoor een bewijs van de gemaakte kosten en een rekeningnummer afgeven aan de leiding.

5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)

Chiro Lint verwacht dat haar vrijwilligers de wet op de privacy respecteren.

Meer info: jeugdbeleid@chiro.be.

Lijst leden oudercomité werkjaar 2013 - 2014 voor wie een verzekering werd afgesloten:
Deze lijst wordt binnekort aangevuld!