VZW

Chiro Keten Lint VZW heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, binnen de spelregels van chiro morele en financiële steun te verlenen aan de meisjes chiro van Lint. In die zin mag zij, op bijkomstige wijze, economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel. De vereniging mag tevens alle goederen, zowel roerende als onroerende, aankopen, bezitten, verkopen en contracten afsluiten. Het bouwen en het onderhouden van lokalen bestemd voor de chiro van Lint.

Binnenkort komen hier de nieuwe statuten van de VZW, de lijst van de bestuursleden en andere informatie betreffende de VZW